In 2005 vierde de stad Nijmegen haar 2000-jarig bestaan en daarmee haar positie als oudste stad van Nederland. Bij die gelegenheid werd in het Museum Het Valkhof een indrukwekkende tentoonstelling georganiseerd over het werk van de tot dat moment vrijwel vergeten Gebroeders van Limburg. De drie broers (Paul, Herman en Johan) behoren tot de belangrijkste schilders c.q. miniatuurkunstenaars in het Europa van de late Middeleeuwen, net als hun oom Johan Maelwael. De stad Nijmegen is zich sinds de zeer succesvolle tentoonstelling veel beter bewust geworden van hun betekenis en er zijn daarna diverse initiatieven ontstaan om er meer mee te doen, zoals het jaarlijkse Gebroeders van Limburgfestival.

De families Maelwael en Van Lymborgh woonden in de 14de eeuw in een pand ter plaatse van de huidige winkelpanden aan de Burchtstraat 61 t/m 65. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de kelders onder deze panden hun oorsprong vinden in de 14de eeuw en dus reeds aanwezig waren in de tijd dat de families hier woonden. Daarmee hebben de kelders niet alleen een hoge ouderdomswaarde maar ook een grote cultuurhistorische betekenis.

De 'ontdekking' van de kelders en de resultaten van bouwhistorisch onderzoek geven alle aanleiding om meer te doen met de leegstaande kelderruimtes. Tijdens het jaarlijkse Gebroeders van Limburg-festival werd in augustus 2014 werden de 14e eeuwse kelders voor 2 dagen opengesteld. De belangstelling was enorm.

Het stimuleerde de initiatiefnemers om de mogelijkheden te onderzoeken van een structureel bezoekerscentrum over de Gebroeders van Limburg in de historische kelders en zo mogelijk ook in de winkelruimte. Hier zouden bezoekers op de plek waar de kunstenaars hebben gewoond en gewerkt op eigentijdse wijze het verhaal en het werk kunnen ondergaan van Johan Maelwael en de Gebroeders van Limburg, in de context van middeleeuws Nijmegen en Europa.